Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Glorja, Glorja


ta' Patri Albert Sammut OFMConv.


Glorja, Glorja

(Innu)

 

Glorja, Glorja, nghannulu minn qalbna,

Lil Frangisku imlibbes bil-faqar.

Nghidu f'hajtu kemm garrab u nhaqar

ghal min habbu u miet fuq salib

 

Int, Missierna, id-dehwa ta' l-Angli;

kewkba tlellex bhad-deh'b, kollok dija.

Saffi lilna tal-griehi mid-dmija

li naqqaxlek fuq gismek Habib.

 

Glorja, Glorja, inghajtu ghalenija,

lil min rebat ghall-mewt kull stkerriha;

“Oht”, sejhilha u waslet b'mistrieha,

sabiex tkeffen 'il gismu misiub.

 

Missier hlejju, hallina fuq gismek,

harstna nwahhlu, u nahsbu go fina.

Int biss stajt xebh wisq gholi taghtina,

ta' min b'demmu hasilna mid-dnub.

 

Glorja, Glorja, bla heda nghannulek,

fuq din l-art ghat-twemmin blata shiha;

insehbuha tal-warda mal-fwieha

li titbissem ta' Malta fil-gnien.

 

U jasallek, Missier, dan il-lehen;

hares lejna; isma' t-talb fqajjar taghna;

Qatt titbieghed, tinfired minn maghna

kun it-tarka u s-sejf tal-helsien.

 

Kliem: Patri Albert Sammut OFMConv

Muzika: P. Domenico Stella OFMConv

 


Din il-poezija hija innu Frangiskan  li jitkanta fil-Festi ta' San Frangisk.

Assisi 10.8.2003


 

Poezija

ta'

Patri Albert

Sammut

OFMConv.

 

Innu

ghall-Festi ta'

San Frangisk