Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Quddiem il-Kurcifiss


ta' Fr Thomas Calleja OFMConv.


Quddiem il-Kurcifiss

ma' San Frangisk

 

O Alla, l-Aktar Gholi,

Glorjuz, Qaddis u Kbir

mill-Kurcifiss kellimni

biex dak li trid, isir!

 

Dawwal id-dlam ta' qalbi,

aghtini fidi retta,

u sawwab fija t-tama,

b'imhabba wisq perfetta.

 

Li nhoss u naghraf lilek,

- hawn hdejn il-Kurcifiss -

li nwettaq li trid inti,

li naghmel xewqtek biss!

 

Biex hekk nitwahhad mieghek,

bhalma Frangisku kien,

mar-rieda mqaddsa tieghek

nintrabat ukoll jien.

   

Fr Thomas Calleja

Quddiem il-Kurcifiss ta' San Damjan

fil-Bazilka ta' Santa Klara

Assisi - 11 ta' Awissu 2003

 


Assisi 11.8.2003


 

Poezija

ta'

Fr Thomas Calleja OFMConv