Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Mahbub Frangisku


 ta'  Mario Attard OFMCap.


Mahbub Frangisku

 

Xi skiet, x'hemda

Fuq qabrek Frangisku

Fejn ruhi tinghaqad

Mal-persuna ta' Kristu.

Dak Kristu li lilek

Mar gennek ghalih

Biex ihalli l-ghana

U jahseb biss fik.

 

Ilehhu f'ghajnejja

Dak dmughhek qaddis

Qed narak mimli zelu

Quddiem il-Kurcifiss

Frangisku mur ibni l-Knisja

Li qieghda tiggarraf,

'Mma kemm l-iva tieghek

Kienet tabilhaqq issarraf!

 

Frangisku jien mixhut quddiemek

Inhossni ckejken u mitluq,

Aghtini l-kuragg biex bhalek

F'kull waqt nerfa' ghajnejja 'l fuq

Faqar, faqar imqaddes

L-oghla gieh lill-umiltÓ,

ixhet fija dak l-ispirtu

Ta' mhabba, ta' semplicitÓ.

 

Mahbub Frangisku hieni inti

Fik nara jiddi lill-Mulej,

Newwilli dik idejk ckejkna

Hudni hdejk ghand il-Feddej.

U qatt thallini f'din id-dinja

Ibqa' mieghi, anki ferhan,

Ghannaqni mieghek twajjeb Ges¨

Zommni dejjem Frangiskan!

 

Mario Attard ofmcap.


Din il-Poezija dehret fir-rivista, Dawl Frangiskan, Ottubru 1995, 25.

Assisi 4.10.2003


 

Poezija

ta'

Mario

Attard OFMCap.