Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


L-Iskola ta' San Frangisk


ta' Joe C. Aquilina


L-Iskola ta' San Frangisk

(Innu)

 

Bierek Gesł, din l-iskola llum

biex mit-tajjeb hija dejjem tmur ahjar.

Bierek Missier inti mis-smewwiet

lit-tfal kollha li jimlew dal-klassijiet.

 

Biex fi klima ferriehija

fil-fjur taghna tat-tfulija

nitrabbew edukati tassew.

 

Bhal San Frangisk

ghinna nhobbu ' holqien

u nitghallmu 'l ambjent

intuh harsien.

 

Bhal San Frangisk

ghinna nsibu l-ferh biss

fik Gesł, x'hin narawk

fuq Kurcifiss.

 

Bierek int lil genituri

ghalliema u sorijiet

halli jahdmu ghall-gid taghna id f'id.

 

Bierek lilna l-istudenti

halli nkunu sew attenti

u din l-iskola

timxi dejjem 'l quddiem.

 

Joe C. Aquilina

26 ta' Mejju 1994

 


Assisi 7.10.2003


 

Poezija

ta'

Joe C. Aquilina