Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Assisi, Belt il-Paci


ta' Fr Thomas Calleja OFMConv.


Assisi, belt il-Paci

 

Assisi belt qaddisa!

Nissilt ulied hekk kbar,

fosthom Frangisk u Klara:

is-sliem go qalbhom far.

 

Dawn cahdu l-ghana kollu,

t-tnejn ghexu ta' fqar:

Klara marbuta m'Alla,

Frangisk bhal Kristu sar.

 

Bil-hajja taghhom webblu

tfajliet u guvintur

biex jghixu l-Evangelju

ta' Kristu Salvatur.

 

Sa llum l-ispirtu taghhom

f'Assisi qed jinhass:

il-ferh, is-sliem u l-hena

jiggeddu ma' kull pass.

 

Pass pass il-pellegrini

grajja tghix mill-gdid:

ta' Klara, ta' Frangisku

ifittxu Paci w Gid.

 

Assisi, belt il-Paci,

bil-fatti mhux biss kliem,

fil-qalb ta' min izurek

zomm jaqbad dan is-sliem.

 

Fr Thomas Calleja

Assisi - 17 ta' Ottubru 2003

 


Din il-Poezija giet miktuba ftit jiem qabel Fr Thomas halla Assisi biex jirritorna halli jissokta il-hidma tieghu f'Malta.

Assisi 18.10.2003

 


 

Poezija

ta'

Fr Thomas Calleja OFMConv