Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lill Missierna San Frangisk


ta' Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.


Lill Missierna San Frangisk

tifhir u talb

 

San Frangisk ta' Gesù xbieha

          henn ghalija,

Ja Missier taghna l-fqajrin

Fis harisna mill-ghedewwa

          triq is-sewwa,

Int qabbadna ta' kull hin.

 

Deh! mill-Genna ieqaf maghna

          Missier taghna,

San Frangisk itlob ghalina.

Minn kull gwaj fittex harisna

          fis ehlisna,

Ahna wliedek ftakar fina.

 

Gesù ghogbu jkabbar ismek

          nifed gismek

Bil-wirja minn tas-Salib.

Aghmel f'qalbi li titrabba

          dik l-imhabba

li go qalbek kont iggib.

 

Deh! mill-Genna ftakar fina

          henn ghalina,

Ahna wliedek midinbin.

Minn kull ghawg dejjem skansana

          lejk erfaghna

Ja Qaddis tal-Qaddisin.

 

Sliem ghalik o Missier tieghi

          ieqaf mieghi.

O tad-dinja dawl mis-sbieh.

Ghal Gesù ghallimni nbati

         qalbi naghti

Sew kif f'hajtek kont taghtih.

 

Deh! mill-Genna harsa tina

         qanqal fina

Kbira mhabba ghal Gesù.

Sabiex fl-ahhar ta' hajjitna

         fejn sodditna

flimkien mieghek jigi Hu.

 

Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.

Malta - 1914

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbâr ta' Sant Antnin, Sena 4, nru 10, Ottubru 1914, p. 295.

Valletta:  13.11.2003

 


 

Poezija

ta'

Fra Gusepp

Sciberras Terzjarju Frangiskan