Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk ibierek l-Ghasafar


ta' Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.


San Frangisk ibierek l-ghasafar

 

Ersqu 'l hawn ghasafar tieghi

     ejjew mieghi

halli nfahhru 'l Alla fis;

hallu l-bejta u l-ikel taghkom

     Gesů maghkom

fahhru l-ismu wisq ghaziz.

 

La tghannux nitlobkom jiena

     jkollkom hniena;

hdejn il-Knejjes tal-Kbir Alla

biex it-talb u l-orazzjoni

     bl-attenzzjoni

dlonk fis-sema jigi mtalla'.

 

Helwa ghasafar spiss zuruni

     qatt thalluni,

biex qalbi ma tiksrulix;

morru issa lkoll ittajru

     gewwa l-ajru

ftakru fija tinsunix.

 

B'qalbi kollha lilkom jiena

      gid u hena,

nixtiqilkom ta' kull hin,

morru ghixu ghalenija

     ftakru fija,

kunu minni imberkin.

 

Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.

1 ta' Ottubru 1915

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbâr ta' Sant Antnin, Sena 5, nru 10, Ottubru 1915, p. 293.

Valletta:  13.11.2003


 

Poezija

ta'

Fra Gusepp

Sciberras Terzjarju Frangiskan