Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lil San Frangisk ta' Assisi

f'Jum il-Festa tieghu 4 ta' Ottubru 1919


ta' Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.


Lil San Frangisk t'Assisi

 

Il-Missier taghna Frangisku

Ta' Gesù insibu xbieha,

U Missier hanin tal-foqra

Devot kbir minn ta' Marija.

 

Kif l-ghedewwa infernali

Qatt ma hrigthom rebbiehin,

Hekk ukoll ghallimna naghmlu

Lilna wliedek ta' kull hin.

 

Sew kif Sidna Gesù Kristu

Ried li f'gismu pjagi jgib;

Deh! ghallimna li bis-sabar

Mn'idejh niehdu kull salib.

 

Fejn int qieghed gewwa s-sema

O missier itlob ghalina,

lil dik l-Omm sajfa bla htija

Biex tiftakar dejjem fina.

 

Illum iva Missier taghna

Jum li jfakkar il-mewt tieghek

Naghtuk gieh, u nfahhruk nibqghu

Sakemm nigu l-Genna mieghek.

 

Wicc imb'wicc lilek ingawdu

Ahna wliedek ghalenija,

Hemm infahhru dejjem nibqghu

lil Gesù u lil Marija.

 

Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.

1919

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbâr ta' Sant Antnin, Sena IX, nru 10, Ottubru 1919, p. 231.

Valletta:  15.11.2003


 

Poezija

ta'

Fra Gusepp

Sciberras Terzjarju Frangiskan