Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk t'Assisi


ta' Gorg Agius


San Frangisk t'Assisi

 

Frangisku ta' Assisi

kien ghadu zaghzugh,

fehem tajjeb kemm tiswa

tal-bniedem ir-ruh.

 

Ta' veru Nisrani

Frangisku jghix ried,

u qalbu bl-imhabba

ghal Kristu mtliet.

 

Kien bniedem ta' paci

kien veru strument

tghannaq mal-faqar

kemm hassu kuntent!

 

Gorg Agius

l-Ghannej tal-Mulej

 

 


Din il-Poezija ma ghadd ta' ohrajn  dehru f'diversi leaflets, gazzetti u f'kitbiet ohra.  Din Dehret wkoll fil-Ktieb ta' Gorg Agius, Ghanjiet lill-Mulej, Veritas Press, Zabbar 1996.

Valletta: 15.11.2003


 

Poezija

ta'

Gorg Agius