Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Duminku u San Frangisk


ta' Mons. Gauci


San Duminku u San Frangisk

 

Meta rajna tghannieqa

Tassew mill-qalb, kif trid il-hbieberija,

bejn tnejn minn nies li jridu gid bla hlieqa

lil xulxin, ghax maghguna fl-irgulija,

 

Bhal meta imghanqin

b'hegga ta' ferh, li ma tarax wisq bhala

donnhom zewg angli dehru, mhux bnedmin,

Duminku u Frangisku? U nafu l-ghala:

 

Imhabba l-aktar shiha

xeghlet go qalbhom, kull jum izjed hajja,

Lejn Alla; hekk f'kull haga t-tnejn rebbieha

hargu fuq l-art, kull hin, kull nifs, kull grajja.

 

Mons. Gauci

 


Din il-Poezija Dehret f'il-Habbâr ta’ S.Antnin ta' Padova, Sena XXV, no. 10, Ottubru 1935, 222.

Valletta: 26.11.2003


 

Poezija

ta'

Mons. Gauci