Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Viva San Frangisk


ta' Gorg Agius


Viva San Frangisk

-  hsibijiet

 

1.  San Frangisk

     ta' Putirjal,

        min ihobbu

        jghix ahjar.

 

2. Daqqa bnazzi

    daqqa frisk,

       Viva dejjem

       San Frangisk!

 

Gorg Agius

l-Ghannej tal-Mulej

 


Dawn il-hsibijiet gew trasmessi bil-fomm mill-poeta nnifsu.

Valletta: 17.11.2003


 

Hsibijiet

Poetici

ta'

Gorg Agius