Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Il-Patrijarka Missierna San Frangisk


ta' Gius. Ma. Stivala


Il-Patrijarka Missierna San Frangisk

 

O helu Orjent, xemx gdida, wisq sabiha,

Belt t'Assisi, mbierka u kollok qawwija:

naghtik kull gieh minn qalbi, ghax tfuh b'kull fwieha.

 

O Frangisku, int gharaft tghozz kull kburija;

virtů ta' sagrificcju u ta' kull mhabba:

tant, li l-kbira Klara mtliet b'kull qdusija.

 

Bi kliem kollu hlewwa u bla ma jxabba',

stedint lill-hlejjaq kollha ghall-oghna faqar;

kif pingik wisq sewwa Giotto: bl-ghana le mtabba'.

 

Kemm ghal kburithek u ghal gismek li wisq nhaqar

fuq il-mitbah gejt imtella' tal-qdusija:

o Kavallier ghani, li bl-ghaks ridt tinsatar.

 

Jidwi s-sema l-ghana tieghek tal-fohrija,

lix-xemx, lill-hdura, u b'kull hiedma tas-sema;

x'hin tghallem kull kmand; ta' sabar u thennija!...

 

U dawk l-ghajnejn tieghek, ta' fidi lejn Dak li rema

fuqek, mill-hena, kotra dawl u kburija

ddawwar, fejn ghalik lehen li jhenni nstema:

 

Ghax fejn hu Alla, hemm tinsab kull qdusija!...

 

Gius. Ma. Stivala

2 ta' Otturbu 1939

Sebbieh - Malta

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XXIX, no. 10, Ottubru 1939, 221.

Valletta: 27.11.2003


 

Poezija

ta'

Gius. Ma. Stivala