Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


L-Ghanja tal-Hlejjaq


ta' Patri Wistin Attard OFMCap.


L-Ghanja tal-Hlejjaq

 

Ismaghhom l-aghsafar x'jghajtulek,

Missier il-poeti f'kull zmien;

Ismaghhom il-hsejjes kotrana

Ta' l-ilma jitkaxkar fil-gnien!

 

Fuq gbinek tizzieghel il-bewsa

Li titla' minn fommhom f'kull hin.

Ghafasthom ma' qalbek bhal hutek

U baqghu ma' drieghek mghannqin!

 

Il-Qamar u l-kwiekeb leqqiena

Li jsebbhu l-iljieli sajfin,

Ix-xemx kollha dija herqana

Li ddawwal lil qlubna dghajfin,

 

Ir-rih li jiggerra fil-frieghi

Li jqajjem min-nghas lill-holqien,

In-nar li jheggigna fit-telqa

U jghaqqad fehmitna flimkien:

 

Jaghtuk, o Frangisku, fohrija,

Kif inti tajt lilhom fuq l-art,

Jinsgulek ghanjiethom qawwija

Kif fuqhom ghanjietek sawwart,

Minn qalbek, ta' bjuda smewwija,

Kull hliqa bi gmielek fawwart!

 

Patri Wistin Attard OFMCap.

 


Din il-Poezija dehret fil-ktieb ta' Wistin Attard OFMCap., Qtar ta' Nida, Provincja Kapuccina Maltija, 1992, p.82.

Valletta: 3.12.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Wistin Attard

OFMCap.