Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Zaghzugh Kapuccin


ta' Patri Wistin Attard OFMCap.


Zaghzugh Kapuccin

 

Rajt il-mixja ta' riglek hafifa,

Hsiebi ttajjar lejn Fqajjar qaddis;

Rajt fuq fommok tbissima nadifa

Thaddan kollox, ghax kollox ghaziz.

 

Rajt iz-zghazagh tingabar madwarek

Bhalma n-nahal ma' l-ghasel idur;

rajt id-dija tax-xemx tinfed xaghrek,

Nghid li jheggek hemm lehen mistur!

 

Il-Mulej li hemm go harstek,

Il-Mulej li qieghed hdejk!

L-hena jfawwar minn go qalbek

Jghidli nersaq aktar lejk.

 

Rajtek tkennen f'idejk fjura rzina

Mill-irjieh, u tisqiha ferhan;

Rajtek twiezen hamiema miskina

Taghti 'l ruhha midruba s-serhan.

 

Smajt il-hlewwa li tghaxxaq ta' l-ghana

Tielgha tfewwah fuq gwienah l-ghasfur;

Smajt il-hsejjes ta' qalbek herqana,

Nghid li jheggek hemm lehen mistur!

 

Il-Mulej li hemm go harstek,

Il-Mulej li qieghed hdejk!

L-hena jfawwar minn go qalbek

Ha lil qalbi gewwa idejk!

 

Patri Wistin Attard OFMCap.

 


Din il-Poezija dehret fil-ktieb ta' Wistin Attard OFMCap., Qtar ta' Nida, Provincja Kapuccina Maltija, 1992, p.37.

Valletta: 3.12.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Wistin Attard

OFMCap.