Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk


ta' Wallace Gulia


San Frangisk

 

U gie Frangisku, bicca mill-holqien...

     Mix-xemx, mill-qamar, l-ilma, l-ward, min-nar,

     Mill-mewt ukoll. Ma sabx ghazla ta' hmar

Bejn bniedem u iehor. Tkellem mal-gamiem

 

Fuq Kristu li kien habb, li Hu qawmien

     Ghal hajja dejjem gdida; bih kien far

     U fehem li minnu biss jigi l-gharghar

Tal-Ferh u s-sliem fil-milja tal-widien.

 

W ghax habbu, ghamlu bhalu, msallab daqsu:

     F'idejh, f'riglejh u f'sidru wkoll tfaccaw

          L-gheliem tal-Kurcifiss ma jaghlqu qatt!

 

          Bl-ugigh dejjem ferhan, sa 'l ruhu radd

Bil-hlewwa dejjem mal-irhieb jistaqsu:

     Beda l-presepju: l-angli lkoll kantaw!

 

 

Wallace Gulia

 


Din il-poezija gie moghodija lil dan is-site permezz ta' l-email minn persuna li jhobb lil San Frangisk. Dehret wkoll fil-Ktieb ta' l-awtru, ... U Alla Deher lill-Bniedem, Poema Eroiku u Teofaniku, Sensiela Ktieb tax-Xahar Nru: 171, Klabb kotba maltin, 1990, 96.

Valletta: 11.12.2003


 

Poezija

ta'

Wallace Gulia