Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk t'Assisi


 ta’ Angelo Demanuele


San Frangisk t'Assisi

 

Frangisku minn Assisi kien guvni xalatur

imdawwar b'hafna zghazagh ghax kellu hafna flus.

 

Izda l-folja daret xhin iltaqa' mal-lebruz:

x'hena hass meta biesu sthajjel bies 'il Gesù

 

Fil-Kappella t'Assisi, Frangisku sema' vuci

"Irrangali l-knisja tieghi"

Frangisku fehmu litteralment

qabad il-kazzola u l-pinzell.

 

Izda mbaghad beda jirrifletti u kellu

jammetti, libes xkora u kurdun,

gibed kotra zghazagh, xebbiet u guvintur

u dan ghamlu ghall-mahbub Gesù.

 


Din il-Poezija waslet bil-post minghand l-awtur.

Valletta: 2.11.2005


 

poezija

ta'

Angelo

Demanuele