Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk


 ta’ Mary Meylak


San Frangisk

 

Kemm nixtieq minn fommi naghmel

l-isbah, l-ohla, l-akbar disk,

u sa l-ahhar jum tad-dinja

idoqq innu 'l San Frangisk

 

Serafin, qalbek imkebbsa

ruhek fwieha, balzmu u misk,

inti hu xbieha ta' Kristu

mahbub taghna, San Frangisk.

 

Meta l-knisja dalwaqt kienet

sejra ssib ruhha fil-frisk,

int wezintha u gibtha f'postha,

m'hawnx ghalik, O San Frangisk.

 

Bhejjem, tajr, imdawra mieghek

taht xi sigra tac-ciprisk,

dawn w 'il-griehi li tak Kristu

kienu hbiebek, San Frangisk.

 

Fl-akbar faqar ghaddejt jiemek,

Imma l-horga fiha r-risq,

ghax is-sema wasalt ghani,

ghani zzejjed San Frangisk.

 

Malta taghna thobbok hafna,

Malta taghna tqimek wisq,

go l-ibiet u go l-irhajjel

m'hawnx hlief tfal ta' San Frangisk.

 

Mary Meylak


Din il-Poezija waslet ghandna minghand persuna li thobb lil San Frangisk.

Valletta: 19.3.2006


 

poezija

ta'

Mary Meylak