Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Tweghir is-Sigra


 ta’ Norbart Ellul Vincenti


Tweghir is-Sigra

Bidu tas-sena fi sptar

 

 

Sigra mhawla jien, xi ftit qerqnija,

Nitlob ftuh id-sena ha niftah fergha gdida

Mal-bosta l-ohra li ga nsigt

F'ghanqbut tweghir is-snin.

 

Sigra Frangiskana jien,

Biex ma toqghodx tistaqsini -

ghax halibi naf lil San Frangisk

Ta' Hija l-Qamar u Ohti x-Xemx,

Huti l-ghasafar u Hija l-Masgar.

 

Sigra Frangiskana jien jew Frangiskan Sigra.

 

Is-sigar huti - huti Frangiskani.

Ninseg holqien il-ghana,

Fraternità ta' mhabba, gheruqi mxettla

F'rokna minsija u mwarrba

Taht Sptar Boffa, fejn l-umanità tbati

Fost hafna mhabba ta' tbatija msallba

Fuq salib li jingarr fuq hafna spalel

Ta' nies li ma jahmlux li l-bniedem

ghandu jbati wahdu minghajr solidarjetà

 

Nitlob sena gdida u nistenna.

 


Din il-Poezija dehret fil-Collage Lettaratura, fil-gurnal "il-Mument", il-Hadd, 21 ta' Jannar, 2007, p. 31

Valletta: 23.1.2007


 

poezija

ta'

Norbert

Ellul

Vincenti