Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Frangisk


 ta Karmnu Mallia


Frangisk

 

 

San Frangisk -

taqblu mieghi li 'l boghod sewwa

hu mic-Cisk -

minn filghodu sa filghaxija

tul id-dlam u tul id-dija

kien ifahhar 'il-holqien:

ohtu x-xemx u huh il-qamar

fjura sbejha, ghasfur ghannej,

ifahharhom fil-Mulej

annimali, tjur u nies

kien ihobbhom minghajr qjies;

kien ihaddan mieghu sew

sakemm qalbu lkoll jimlew

is-sajjetti, x-xita, s-shab,

is-smewwiet bla ghabra trab.

Fit-tbatija kien ferhan

dejjem jghanni lis-Setghan

illi lest fi hdanu jilqa'

kemm lill-fqir, kemm lix-xebghan.

 

Darba wahda fil-holqien

Ghamlu festa!

il-Mejda lesta!

U madwarha kulhadd dar

min bil-qrun, min bil-munqar.

Fl-ahhar resaq San Frangisk -

li bogh'd sewwa kien mic-Cisk! -

dirghajh fetah u laqaghhom

u berikhom u temaghhom.

Kulhadd tghaxxaq bl-ghana rzin

ta' ghasafar ta kull sura

illi daru mat-tosura

tal-Fqajjar t'Assisi.

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbar ta' Sant'Antnin, Ottubru - Dicembru 2008, p. 14

Valletta: 9.2.2009


 

poezija

ta'

Karmnu

Mallia