Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Assisi, Belt il-Paci


 ta’ Patri Dumink Bonello ofmconv.


Assisi Belt il-Paci

 

 

Frangisk, Qaddis Missierna,

kulhadd ghadu jsemmik

gha; hajtek ghal qdusitek,

kulhadd jiftakar fik!

 

Assisi belt fl-Italja,

tissemma kullimkien,

ghax hi marbuta mieghek,

ma tghibx lanqas maz-zmien.

 

Bazilka l-aktar kbira,

li tixraq lilek shih,

inbniet biex tilqa' gismek

frjn ghadu hemm ghalih.

 

Imhares atht fil-Kripta,

fil-gabra u fis-skiet;

hemmhekk kull min izurek,

ihossu fis-smewwiet!

 

Timtela qalb il-bniedem

bil-paci u bil-ferh;

FRANGISK, kull min izurek

ihoss f'hajtu kull serh!

 

Dan l'ghandu bzonn il-bniedem,

f'daz-zmien ta' hafna nkwiet;

PACI li minn ASSISI,

mid-dinja kollha dwiet!

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbar ta' Sant'Antnin, Ottubru - Dicembru 2007, p. 14

Valletta: 1.7.2009


 

poezija

ta'

Patri

Dumink Bonello

ofmconv.