Poeżija Franġiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lir-Raħeb ta' Assisi


George Grech


Lir-Raħeb ta' Assisi

 

 

Bħal Kristu ċħadt id-dinja,

stmerrejt il-frugħa, l-għana;

twaħħadt mal-fqir, l-imġarrab,

warrabt lil dawk setgħana.

 

Bħal Kristu ħabbejt 'l Alla

ridt tagħmel ir-rieda tiegħu;

dlonk tlaqt it-tbaħrid kollu,

twaħħadt għalkollox miegħu.

 

Bħal Kristu ridt li ssofri,

fuq kliemu inti mxejt.

Bħalu kaxkart lil ħafna,

bl-eżempju li wrejt.

 

Bħal Kristu ġbart madwarek

xirka ta' nies ġwejdin,

u fis inti sawwarthom

f'xirka ta' qaddisin.

 

Bħal Kristu tajt imħabbtek

lill-Knisja mwaqqfa minnu.

Lilu għannejt bl-imħabba

u sawwart l-akbar innu.

 

Bħal Kristu ħabbejt il-paċi,

il-maħfra u l-imħabba,

il-fidi, id-dawl, it-tama,

is-safa, xejn imtebba'

 

 

 

 


Din il-Poeżija dehret fid-Dawl Franġiskan, Leħen il-Kapuċċini Maltin, Għadd 367, Frar 2017, paġna 8.

Burmarrad - 28.2.2017


 

poeżija

ta'

George

Grech