Poeżija Franġiskana

 

◄◄|werrej|►►


T'Assisi Franġisku


Patrick Debattista


T'Assisi Franġisku

 

Ta' Kristu x-xebħ,

Ta' l-hena s-sebħ

 

Kien bniedem li ħabb is-safa,

B'hekk qrib sidu dejjem safa'.

 

Ġid id-dinja warajh tefa',

Bħal ma Kristu s-salib refa'

 

Xempju kbir ta' l-aqwa għana,

Serħan, ġid, żgur għar-ruħ tagħna.

 

Sliem u ġid is-slogan tiegħu,

Hena jgawdi min hu miegħu.

 

Dejjem prietka ġid u sliem,

Bil-għemejjel, mingħajr kliem.

 

Sliem u ġid ta' kulħadd,

Monopolju m'hu ta' ħadd.

 

Għix għal dan il-għan,

Dlonk sar Franġiskan.

 

Kiber l-għadd f'uliedu,

B'dawk li l-ġid, sliem riedu.

 

Timxi wara San Franġisk,

Kemm fir-ruħ u l-ġisem frisk.

 

Jekk bħalu trid tkun hieni,

Titnikkirx, imm'aħseb kmieni.

 

Ma nehdiex lilu nfaħħar,

Warajh gawdut fl-aħħar.

 

 


Din il-Poeżija dehret fid-Dawl Franġiskan, Leħen il-Kapuċċini Maltin, Ottubru 1996,

Burmarrad - 6.11.2017


 

poeżija

ta'

p. Patrick

Debattista

ofm cap