San Guzepp ta' Copertino 400 sena mit-Twelid - 1603-2003
 

Specjali San Guzepp ta' CopertinoFl-Okkazjoni ta' l-400 Sena mit-Twelid

ta' San Guzepp ta Copertino

1603 - 2003


 

werrej:

 

■  Ittra tal-Ministru General

■  Messagg tal-Papa

■  Mumenti fil-Hajja ta' San Guzepp

■  Taghrif dwar il-Hajja tal-Qaddis

■  Copertino -il-Belt fejn twieled

■  Osimo - Il-Belt fejn miet

■  Qwiel u Kitbiet Spiritwali

■  Innijiet u talb

■  Patrun tal-Piloti

■  Patrun ta' l-Istudenti

■  Talb fi zmien l-Ezamijiet

■  Tahdita mal-Qaddis

■  Wcuh ta' Qdusija

■  Stedina mill-Genna liz-Zghazagh

■  San Guzepp ta' Copertino - taghrif dwar hajtu

■  Kantiku tat-Tajjeb - Hsibijiet ta' Qaddis

■  Il-Qaddis ta' Copertino - arti

■  San Guzepp ta' Kopertinu - poezija

 

 Guzepp ta Copertino

 

 


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|


San Guzepp ta' Copertino

400 Sena mit-Twelid 1603-2003