Santa Klara ta' Assisi - 750 sena mill-Mewt - 1253-2003

Poeziji

 

 


Santa Klara ta' Assisi

Gabra ta' Poeziji


Werrej


 1. Lil Santa Klara ta' Assisi - P. Dumink Bonello

 2. O Klara, da'l-jum - P Thomas Calleja

 3. Klara - P Guz Delia

 4. Klara ta' Assisi - Sr Marie Carmel Saliba

 5. Il-Patrijiet Minuri b-qalb ferhana - mill-Liturgija tas-Sighat

 6. Ha jghanni l-poplu - mill-Liturgija tas-Sighat

 7. Sliem ghalik, Klara qaddisa - mill-Liturgija tas-Sighat

 8. Il-Barka t'Ommna Santa Klara - Sr Claire-Agns Xerri

 9. Sliem Ghalik, Qaddisa Klara - Sr Maria Immaculata Belizzi

 10. Ilqa' Mulej - Patri Marjanu Vella

 11. Nersqu bil-qima - Patri Marjanu Vella

 12. Imbierek int, Mulej - Sr Maria Immaculata Belizzi

 13. Lill-Qaddisa Klara - P Guz Delia

 14. Tifhir u Talb lil Santa Klara - P. Dumink Bonello

 15. Santa Klara, Ghadek Mahbuba - P. Dumink Bonello

 16. Il-Klarissi lil Ommhom Klara - P. Dumink Bonello


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|


Santa Klara

ta' Assisi

750 Sena mill-Mewt 1253-2003

 

Gabra

ta' Poeziji