Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 2


O Klara, da'l-jum

11 ta' Awissu 2003


poezija ta' Fr Thomas Calleja


 

O Klara, da'l-Jum

b'tifkirek ikun.

 

Mill-ghodwa, mas-sebh

nghannulek bil-ferh.

 

Minn kmieni sat-trad

imsebbah bil-ward,

 

Altarek ikun

matul dan il-jum!

 

Minn jiemek, bikrin

ghaddew ghadd ta' snin:

 

Fis-satra tal-lejl

bla xejn qist il-kejl

 

lin-niesek hallejt

ma' Frangisk int gejt.

 

Ghad-dinja, int mitt,

ta' fqira, tghix ridt.

 

Ic-coqqa ilbist

u xaghrek qarwist,

 

Ma' qaddek kurdun

ghax hekk xtaqt li jkun

 

lil gismek razzant

salibek haddant,

 

minn issa 'l quddiem

triq timxi flimkien

 

ma' Gesł Feddej,

B'Sid tieghek, mexxej.

 

Mill-agha boghod, mill-hemm

maghluqa ghal kenn

 

tal-Qaddis Damjan

bejn erba' hitan:

 

Fil-gabra, fit-talb

li johrog mill-qalb;

 

ma' l-ahwa fis-skiet

hekk hajtek ghaddiet.

 

Lil hutek, bhal omm

madwarek izzom.

 

Marida, izd'int

lil ahwa wezint,

 

U lilhom fissirt

tas-sema l-wirt.

 

il-faqar perfett

ghannaqtu, hekk rett

 

Ghax fis-sema tezor

ghalik ridt issorr.

 

Tul hajtek fuq l-art

lil Alla fahhart.

 

Bhal xitla tal-gnien

hekk bqajt int sat-tmiem.

 

O Klara, kull gieh

lil ismek sabih!

 

O Klara, da'l-jum

b'tifkirek ikun!

 

Thomas Calleja OFMConv.

Fl-okkazjoni tas-750 sena mill-mewt

ta' Santa Klara

Assisi - 11 ta' Awissu, 2003

werrej


Assisi ll.8.2003


Santa Klara

ta' Assisi