Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 3


Klara


ta' Sr Titiana Samkovā, Klarissa Slovakka f'Paderborn 1993,

maqlub ghall-Malti min Sr M. Carmel Saliba OSC.


Klara

 

Ta' Kristu! gharusa, Klara thobb u titlob bla heda,

Sabiha u safja, lill-Mahbub Mislub tajt ruhek.

Thalli lid-dinja, frugha u qerq, le ma jghamuk,

Gesų  hu l-hlewwa, li minn go qalbek tfur u tfur.

 

B'rabtiet ta' mhabba, tghaqqad il-qlub tas-Sorijiet.

B'talb kollu hegga, tfarrag u tqejjaq bosta wlied.

 

R/. Omm taghna Klara,

     int dawl ghad-dinja,

     Mera ta' safa u ta' qdusija. (x 2)

 

Ta' Kristu gharusa, Klara thobb u titlob bla heda,

Sabiha u safja, lill-Mahbub Mislub tajt ruhek.

Thalli lid-dinja, frugha u qerq, le ma jghamuk,

Gesų hu l-hlewwa, li minn go qalbek tfur u tfur.

 

B'kuragg ferriehi, teghleb bla biza' kull tweghir.

Fqira u umli, tirbah kull hajra ghat-tkabbir. R/.

 

werrej


Kliem u Muzika ta' Sr Titiana Samkovā, Klarissa Slovakka f'Paderborn 1993,

Maqlub ghall- Malti min Sr M. Carmel Saliba OSC.

mill-ktieb tal-Kant tal-Klarissi f'Malta

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi