Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 10


Ilqa' Mulej


ta' Patri Marjanu Vella OFM


Ilqa' Mulej

 

Ilqa', Mulej, l-offerti li gibnilek,

Tissieheb maghna Ommna, Santa Klara,

Ma' San Frangisk, mal-Qaddisin ta' l-Ordni,

Fihom l-imhabba tal-qlub taghna, ara!

 

Ilqa', Mulej, l-offerta li gibnilek

U bihom terga' ssehh l-Ewkaristija:

Tinzel il-genna fuq it-terha bajda,

L-artal jitkebbeb f'seher ta' sbuhija.

 

werrej


Kliem ta' Patri Marjanu Vella OFM, Muzika ta' Sr Immaculata M. Belizzi OSC

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi

750 Sena mill-Mewt 1253-2003

 

Dan is-750 Anniversarju nibdew niccelebrawh

minn

Hadd il-Palm

(13 ta' April) 2003 meta ohtna Klara harbet mid-dar

ta' missierha

u weghdet ubbidjenza

lil Frangisku quddiem

Santa Marija

ta' Angli

u ngibuh

ghat-tmiem b'celebrazzjoni kbira nhar

il-Festa ta'

Santa Klara

hl-11 ta' Awissu 2004.

 

mill-ittra

tal-Ministri

Generali