Santa Klara ta' Assisi - poeziji
 

werrej


Santa Klara ta' Assisi - 11


Nersqu bil-qima


ta' Patri Marjanu Vella OFM


Nersqu bil-qima

 

Nersqu bil-qima lejn l-Artal Imqaddes

B'harstna mixghula, f'qalbna l-ohla hrara,

Biex nizzukhajr, Mulej, tal-gid li tajtna

Meta ghaziltna wlied ta' Santa Klara.

 

Nersqu bil-qima! Fuq xofftejna talba

Ha jinzlu fuq id-dinja gid u sliem

Mill-griehi t'Ibnek, il-Haruf bla tebgha,

Talba li qatt ma jfisser ebda kliem.

 

werrej


Kliem ta' Patri Marjanu Vella OFM, Muzika ta' Sr Immaculata M. Belizzi OSC

Assisi 19.6.2003


Santa Klara

ta' Assisi