San Franġisk - għat-tfal

 

<< lura għall-Werrej għat-tfal


Il-Għanja tal-Ħlejjaq - 1

l-ewwel parti


Kitba ta' San Franġisk


Bidu tal-Għanja tal-Ħlejjaq

 

L-Aktar għoli, Mulej twajjeb,

li tista' kollox

 

tiegħek is-sebħ,

 il-glorja

 

...u l-gieh

 

                                                          ...u kull barka.

 

            Lilek biss, l-Aktar għoli, jixirqu

            l-ebda bniedem mhu dehen imqar ilissen.

 

 

 

Tifħir lilek, Mulejja,

mal-ħlejjqa kollha,

l-aktar

Oħtna x-Xemx,

 

 

 

 

 

 

li twelled il-jum

u biha ttina d-dawl

 

 

 

 

...u hija sbejħa u tgħammex bdija sfieqa!

Tixbaħ lilek, l-Aktar Għoli.

 

 

 

Tkun imfaħħar, Mulejja,

fĦuna l-Qamar

u l-Kwiekeb.

li fis-sema sawwarthom

ileqqu, għonja u sbieħ.

 

 

Tkun imfaħħar, Mulejja,

fĦuna r-Riħ,

 

 

 

 

u fl-ajru msaħħab, fil-bnazzi

u fkull xorta ta temp,

 

 

li bihom Int tgħajjex

kull maħluq.

 

 

 ikompli fit-tieni parti - 2 >>

<< lura għall-Werrej għat-tfal


It-test tal-Għanja tal-Ħlejjaq huwa maqlub għal minn Fr Thomas  u d-Disinji huma ta' Suor Giustina.  Id-disinji dehru l-ewwel darba fuq ir-rivista San Francesco Patrono d'Italia, fix-xhur ta' Novembru u Dicembru 1999.

Assisi 19.7.2003


"Mulej

tkun

imfaħħar

mill-Ħlejjaq

Kollha..."

San Frangisk

ta' Assisi