Inpingu ma' San Frangisk - werrej - 1

 

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


Inpingu ma' San Frangisk - 1


Hafna nies jaraw id-dinja ta' madwarhom b'kuluri skuri, suwed jew grizi ...   San Frangisk kien jara d-dinja b'kuluri sbieh; ahdar, isfar, ahmar, blu ... kif taghhomlna Alla l-Hallieq.  Issieheb int ukoll ma' Frangiskuu halli lil Alla jaghti kulur 'il hajtek ...


Tixtieq taghti l-kulur lil dawn l-ispampi?

Ghafas fuq l-istampa li tixtieq tpingi


   

 

 
 

1. Frangisku

isem Gdid

 

2. Frangisku

jsir Kavallier

 

3. Frangisku Jghannaq

il-lebbruz

 
   

 

 
 

4. Frangisku

jitlob quddiem

il-Kurcifiss

 

5. Frangisku

jinza hwejjgu

 

6. Frangisku

jmur ghand il-Papa

 

ara aktar stampi >>

<< lura ghall-Werrej ghat-tfal


Pagna imhejjija minn Fr Thomas Calleja

Assisi 21.7.2003


Hafna nies jaraw

id-dinja ta' madwarhom b'kuluri skuri, suwed jew grizi ...

San Frangisk

kien jara

d-dinja b'kuluri sbieh; ahdar, isfar, ahmar,

blu ... kif taghhomlna

Alla

l-Hallieq.

 

Int

kif thares

lejn id-dinja

ta' madwaek?