San Franġisk - Artikli - 2

 • Ġabra ta' Kitbiet, Artikli u Diskorsi


werrej


 1. Franġisku, il-Bniedem Dgħajjef - Ħidma Sejħa Franġiskana

 2. Is-Salib ta' San Damjan - Miguel Zammit

 3. Il-Ħolma ta' San Franġisk - Josef Pace

 4. San Franġisk ibus lil-Lebbruż - John Vella

 5. Id-Dħul tal-Vari u l-Ħruġ tagħna - Hayden Williams

 6. Ħniena u Maħfra bla Limiti - Frans Abela Giusti

 7. Radd ta' Ħajr fis-Salib - Antione Ebejer

 8. Randan ta' Salvazzjoni - Andrč Azzopardi

 9. Bolol tal-Papa Nikola IV favur il-Bażilka ta' Assisi - Giuseppe Fratini

 10. San Franġisk u l-Penitenza - Karm Borg

 11. San Franġisk u l-Ekoloġija tal-qalb - Thomas Moore

 12. San Franġisk u s-Sultan - il-Prova tan-Nar - Timothy Verdon

 13. In-Nisa fi ħsieb San Franġisk - Felice Accrocca

 14. Tlettax-il Frazi ta' San Franġisk - trad. "Ħabbar ta' Sant'Antnin"

 15. San Franġisk u Kristu Rxoxt - Edoardo Scognamiglio

 16. It-Taw - trad. "Ħabbar ta' Sant'Antnin"

 17. Il-Ġarr ta' Ġisem San Franġisk lejn il-Bażilka l-Ġdida - Giuseppe Fratini

 18. "Mulej, xi trid minni?" - Thomas Calleja

 19. L-Ġrieħi ta' San Franġisk  - Joseph Galea Curmi

 20. It-Triq tal-Qdusija ta' San Franġisk - Mario Grech

 21. San Franġisk u l-Pjagi tal-Lebbruż u dawk ta' Kristu - Mario Grech

 22. San Franġisk u "Oħtna l-Mewt" - Mario Grech

 

 

 

 

                                                                      ara wkoll:   Artikli Franġiskan - 1


Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalitŕ|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Zjajjar|

 

Ġabra ta' Kitbiet,

Artikli

u Diskorsi

dwar

San Franġisk