Kultura u Arti Franġiskana - werrej

 


Kultura u Arti Frangiskana

pittura, mużika, storja, xjenza, letteratura u ċinema

werrej


Il-Beatu Nazju Falzon u s-sejħa Frangiskana - storja

Papiet f'Assisi - storja

Papiet Frangiskani - storja

Frangiskani Anglikani - storja

Il-Hruq ta' Sant' Antnin - xjenzja medika

Lapida f'gieħ Fra Elija - tifkira storika

Tislima lill-Pellegrini - tifkira storika

Fra Elija 1253-2003 - storja

Ġwanni XXIII u l-Frangiskani - storja

Cimabue u San Frangisk - pittura

Giotto u l-affreski - pittura

Caravaggio u San Frangisk - pittura

Michelangelo - Terzjarju Franġiskan - pittura

Franz Liszt mużiċista bqalb Franġiskana - mużika

San Franġisk fl-istorja taċ-Cinema - ċinema

Padre Domenico Stella - Mużiċista Franġiskan - mużika

Galileo Galilei - Terzjarju Franġiskan - xjenzja

Dante Alighieri - Terzjarju Franġiskan - letteratura

Karmenu Vassallo - letteratura

Ġanni Vella u l-Koppla ta' s. Franġisk - pittura

Frate Elija - poeżija

ll-Habbr ta' Sant'Antnin - storja

Ġorġ Pisani - letteratura

Jacoba dei Settesoli - storja

Il-Kura tal-Mard u San Franġisk - mediċina

Frans Galea msemmi għal San Franġisk - skultura

L-istatwa ta San Franġisk fil-Vatikan - skultura

Frank Portelli - pittur b'qalb Franġiskana - pittura

Xhieda tal-Kult Franġiskan fil-Knisja ta San Franġisk - Rabat  Għawdex  - tagħrif

 

 

 

 

 


Daħla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Zjajjar|

KULTURA

Caravaggio

(1573-1610)

Michelangelo

(1475-1564)

Franz Liszt

(1811-1886)