Devozzjoni Frangiskana - werrej

 


Devozzjoni FrangiskanaIt-Taw

Kuruna Frangiskana

Corda Pia

Devozzjonijiet Marjani

Via Sagra

Ritwal tal-Mejda

Ghazla tal-Qaddisin Protetturi

Il-Kurcifiss ta' San Damjan - 1 parti

Il-Kurcifiss ta' San Damjan - 2 parti

Il-Kurcifiss ta' San Damjan - 3 parti

Nicec ta' San Frangisk f'Malta

Nicec ta' San Frangisk f'Ghawdex

Knejjes iddedikati lil San Frangisk f'Malta u Ghawdex

Knejjes tal-Frangiskani f'Malta u Ghawdex - 1 parti

Knejjes tal-Frangiskani f'Malta u Ghawdex - 2 parti

Statwi ta San Frangisk - 1 parti

Statwi ta San Frangisk - 2 parti

L-Angelus

Stabat Mater

 

 

 

 

 

 


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

 


Devozzjoni Frangiskana