Poezija - Qaddisin Frangiskani

 

Poeziji dwar Qaddisin Frangiskani

Gabra ta' poeziji

dwar diversi Qaddisin Frangiskani


 Werrej

Qaddisin

Frangiskani

Il-Qaddisin Kollha ta' l-Ordni Frangiskan

Il-Qaddisin Frangiskani Kollha


Qaddisin ta' l-Ewwel Ordni


Sant'Antnin ta' Padova

  1 ■ Sant'Antnin, Qaddis tal-Ghageb - Geoffrey G. Attard

  2 ■ Sant'Antnin ta' Padova - Liturgija

  3 ■ B'Gieh u Glorja, Sant'Antnin - Liturgija

  4 ■ Int Imzejjen b'dawl qatt nieqes - Liturgija

  5 ■ X'Jaf Sant'Antnin lill-Madonna - Rahbi l-Gharib

  6 ■ Sant'Antnin u l-Virtujiet - Rahbi l-Gharib

  7 ■ Lil Sant'Antnin - Rahbi l-Ghari

  8 ■ Sant'Antnin - Guz Muscat Azzopardi

  9 ■ Sant'Antnin ta' Padova - Giovanni Carabez

10 ■ Sant'Antnin ta' Padova - Fra G Sciberras

11 ■ Lil Sant'Antnin tar-Rabat Ghawdex - Dumink Bonello

San Baskal Baylon

1 ■ San Baskal Baylon - Liturgija

2 ■ San Baskal Baylon - Liturgija

San Bennardinu minn Siena

1 ■ San Bennardinu minn Siena - Liturgija

San Bonaventura

1 ■ San Bonaventura - Liturgija

2 ■ San Bonaventura - Liturgija

3 ■ San Bonaventura- Liturgija

4 ■ San Bonaventura- Guz Muscat Azzopardi

San Felic minn Cantalic

1 ■ San Felic minn Cantalice - Liturgija

2 ■ San Felic minn Cantalice - Liturgija

San Guzepp ta' Kopertino

1 ■ Il-Qaddis ta' Kopertinu - Dumink Bonello

2 ■ Ulied Frangisku, ej' ninsgu - Liturgija

3 ■ Bit-Tlissin ta' l-Isem helu - Liturgija

4 ■ Lil Guzeppi naghtu qima - Liturgija

San Gwann minn Capistrano

1 ■ San Gwann minn Capistrano - Liturgija

2 ■ San Gwann minn Capistrano - Liturgija

San Lawrenz ta' Brindisi

1 ■ San Lawrenz ta' Brindisi - Liturgija

2 San Lawrenz ta' Brindisi - Liturgija

3 ■ San Lawrenz ta' Brindisi - Liturgija

San Leonardu ta' Porto Maurizio

1 ■ San Leonardu ta' Porto Maurizio - Liturgija

2 ■ San Leonardu ta' Porto Maurizio - Liturgija

3 ■ San Leonardu ta' Porto Maurizio - Liturgija

San Leopoldu Mandic

1 ■ Lil San Leopoldu Mandic - Mario Attard

San Massimiljan Marija Kolbe

1 ■ Lil Patri Massimiljan M. Kolbe - Edmund Teuma

2 ■ Lil San Massimiljan M. Kolbe - Dumink Bonello

San Pietru ta' Alcantara

1 ■ San Pietru ta' Alcantara - Liturgija

2 ■ San Pietru ta' Alcantara - Liturgija

San Piju ta' Pietralcina

1 ■ Lil Patri Piju tal-Pjagi  - Gorg Pisani

2 ■ Patri Piju - Emmanuel Attard Cassar

Qaddisin tat-Tieni Ordni


Santa Anjeze minn Assisi

1 ■ Santa Anjeze minn Assisi - Liturgija

2 Santa Anjeze minn Assisi - Liturgija

Santa Katerina minn Bologna

1 ■ Santa Katerina minn Bologna - Liturgija

2 ■ Santa Katerina minn Bologna - Liturgija

3 ■ Santa Katerina minn Bologna - Liturgija

Qaddisin ta' l-Ordni Frangiskan Sekular


Santa Elizabetta ta' l-Ungerija

1 ■ Santa Elizabetta ta' l-Ungerija - Liturgija

2 ■ Santa Elizabetta ta' l-Ungerija - Liturgija

3 ■ Santa Elizabetta ta' l-Ungerija- Liturgija

San Ludovika IX

1 ■ San Ludoviku IX  - Liturgija

Santa Margerita ta' Kortona

1 ■ Santa Margerita ta Kortona - Liturgija

ara wkoll

Poeziji

dwar

San Frangisk

Verzjonijiet

bil-Malti ta'

L-Ghanja tal-Holqien

Poeziji

dwar

Santa Klara

Poeziji

Marjani Frangiskani 

ara Specjali Domma

ta' L-Immakulata

San Frangisk fl-ghana ta' xi poeti Maltin - artiklu ta' Geoffrey G. Attard

 


min jixtieq jibghat xi poezija biex tidher flimkien ma' dawn jista' juza dan l-indirizz:  posta@sanfrangisk.com


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

 

 

Gabra ta'

Poeziji

dwar

dawk li f'hajjithom

haddnu

u ghexu

l-ideal

ta'

San

Frangisk