L-Ghanja tal-Holqien

 


L-Ghanja tal-Holqien

Gabra ta' Verzjonijiet

maqlub ghal Malti minn awturi differenti


 Werrej

.

L-Ghanja

tal-Holqien

 1. L-Ghanja tal-Hlejjaq  - Albert Sammut

 2. L-Ghanja tal-Hlejjaq  - Mill-Liturgija tas-Sighat

 3. L-Ghanja tal-Hlejjaq  - Thomas Calleja

 4. L-Ghanja t'Ohtna ix-Xemx  - Rahbi l-Gharib

 5. Il-"Cantico di Frate Sole"  - Awtur mhux maghruf

 6. L-Ghanja tal-Hlejjaq  - Marjanu Vella

 7. L-Ghanja tax-Xemx - Elija minn Hal-Lija

 8. L-Ghanja tal-Hlejjaq - Edmund Teuma

 9. L-Ghanja tal-Hlejjaq - Alessandru Bonnici

 10. L-Ghanja tal-Hlejjaq  - Guzepp B. Xuereb

 11. L-Ghanja ta' Ohtna x-Xemx - Edmund Teuma

ara wkoll

Poeziji

dwar

San Frangisk

Poeziji

dwar

Qaddisin Frangiskani

Poeziji

dwar

Santa Klara

Poeziji

Marjani Frangiskani 

fi Specjali Domma

ta' L-Immakulata

L-Ghanja tal-Hlejjaq - artiklu ta' Francesco Pio Attard

San Frangisk fl-ghana ta' xi poeti Maltin - artiklu ta' Geoffrey G. Attard


min jixtieq jibghat xi poezija biex tidher flimkien ma' dawn jista' juza dan l-indirizz:  posta@sanfrangisk.com


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

 

Cantico delle Creature

maqlub

ghal Malti

minn

Patri Albert Sammut OFMConv.