ESPERJENZI

 • Ġabra ta' Esperjenzi

dwar is-Sejħa u l-Ħidma Franġiskana


werrej


Werrej

 

"Jien Fra Franġisk" - San Franġisk ta' Assisi

"Il-Parroċċa tiegħi hija d-dinja" - Patri Elija Vella

"La nikber nixtieq insir Saċerdot" - Patri Thomas Calleja

Ħidma fl-Iskejjel - Patri William Bartolo

"Jekk nerġa nitwieled mill-ġdid'..." - Patri Frans Deguara

"Fejn hemm id-Dlam ħallini nkebbes id-Dawl" - Patri Mario Sant

Ħidma mal-Morda f'Londra - Patri Stephen Borg

"Nipprova nxandar il-Bxara t-Tajba" - Patri Edmund Tewma

Minn Kriminal għal Franġiskan - Patri Daniel-Marie

"Kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni" - Patri Allister Aquilina

"Il-Mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar" - Patri Paul Attard

"Sejħa ta’ ferħ u ntimità ma’ Alla fit-tempju tiegħu" - Fra George Micallef

 

 

 

Esperjenzi li jiltaqa' magħhom fil-ħidma - Patri Mario Attard ofm cap.

 

 

 

ara wkoll:   Ħidma Sejħa Franġiskana


Uħud minn dawn l-Esperjenza qed jidher bil-permezz ġentili tas-sit tal-Ħidma Sejħa Franġiskana.

Burmarrad 24-7-2018


Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Zjajjar|

Ġabra ta' Esperjenzi

minn

Patrijiet

Franġiskani

dwar

is-Sejħa

jew

il-Ħidma

tagħhom