"Jien

Fra Franġisk,

il-qaddej

ċkejken

tal-Mulej,

li ma niswa

għal xejn,

nixtieq

is-saħħa

u l-paċi

lilkom

ilkoll"

San Franġisk