Ħajja

 

Devozzjoni

Qaddisin

Ordni Franġiskan

Kitbiet

Spiritwalitą

 

Konventwali

SPEĊJALI   għat-TFAL

Talb

Kultura

Santa Klara

Kapuċċini

Minuri

Kantiku

Poeżija

San Ġorġ Preca

l-Immakulata

Kunċizzjoni

il-PONT ġabra ta' newsletters'
Artikli

Festa ta'

San Frangisk

San Ġużepp ta' Copertino

Kotba Franġiskani

 

 

Il-Ktieb

taż-Żjajjar

Links Kuntatt Magħna   l-Qaddis u l-Papa >>

Itolbu magħna għal aktar vokazzjonijiet

Mulej, qajjem żgħażagħ li, miġbudin mill-eżempju ta' San Franġisk

ikunu bil-kelma u l-ħajja tagħhom, ħabbara u xhieda fidili tal-Vanġelu.       

 idħol fis-sit >> Ħidma Sejħa Franġiskana

 >> Talb għall-Vokazzjoniijiet 

Dan it-tagħrif huwa miġbur f'isem dawk kollha li jħobbu lil San Franġisk u dawk li jixtiequ lil-Qaddis ta' Assisi jkun magħruf, maħbub u imitat biex b'hekk bħalu jsiru Strumenti tal-Paċi bħalu.           

 Fr Thomas Calleja OFMConv.

Attivat:      Assisi: 28 ta' Frar 2003

Aġġornat:  Burmarrad:  

                  19 ta' April 2017   

l-14il-sena    2003 - 2017

     Jekk tixtieq tibgħat xi kumment tista' tuża dan l-indirizz:         info@sanfrangisk.com

Grazzi talli żort dan is-sit,

int kont il-viżitatur  numru: >