Ħajja

 

Devozzjoni

Qaddisin

 

Ordni Franġiskan

Kitbiet

Spiritwalitą

l-Immakulata

Kunċizzjoni

Konventwali

SPEĊJALI   għat-TFAL

Talb

Kultura

Santa Klara

 

Kapuċċini

 

Festa ta'

SanFranġisk 

Kantiku

Poeżija

San Ġorġ Preca

Minuri

il-PONT

ġabra ta' newsletters'

Artikli

 

Artikli - 2

 

San Ġużepp ta' Copertino

Kotba Franġiskani

Il-Ktieb

taż-Żjajjar

Links Kuntatt Magħna Esperjenzi

l-Qaddis u       l-Papa >>

Itolbu magħna għal aktar vokazzjonijiet

Mulej, qajjem żgħażagħ li, miġbudin mill-eżempju ta' San Franġisk

ikunu bil-kelma u l-ħajja tagħhom, ħabbara u xhieda fidili tal-Vanġelu.       

idħol fis-sit >> Ħidma Sejħa Franġiskana                   >> Talb għall-Vokazzjoniijiet 

Dan it-tagħrif huwa miġbur f'isem dawk kollha li jħobbu lil San Franġisk u dawk li jixtiequ lil-Qaddis ta' Assisi jkun magħruf, maħbub u imitat biex b'hekk bħalu jsiru Strumenti tal-Paċi bħalu.           

 Fr Thomas Calleja OFMConv.

Attivat:    

Assisi: 28 ta' Frar 2003

Aġġornat:  

Qawra: 30 ta' Ottubru 2020

     Jekk tixtieq tibgħat xi kumment tista' tuża dan l-indirizz:         info@sanfrangisk.com

Grazzi talli żort dan is-sit,

int kont il-viżitatur  numru: >